9 & 10 December 2022
Essen, (DE) Pact Zollverein
25 February 2023
Värnamo, (SE)
1 March 2023
Kalmar, (SE)
8 March 2023
Knivsta, (SE) skolföreställning